Societeit Amicitia de Zwarte Arend

De Sociëteit

De Sociëteit is bovenal een vereniging van vrienden waarbij het samenzijn en het uitwisselen van gedachten voorop staan. Hierbij wordt een goede culinaire ondersteuning als voorwaardelijk gezien voor een zeer waardevolle en zinvolle besteding van de tijd.

Het maken van winst behoort uitdrukkelijk niet tot de doelstelling van de Sociëteit.

De Sociëteit is gevestigd in een monumentaal pand te 's-Hertogenbosch, aan Peperstraat 15. Het pand ademt een sfeer uit die men mag verwachten bij deze Sociëteit: statig, knus, warm en met gevoel voor traditie.

Een plaats waar het goed toeven is en waar oude waarden en normen worden gerespecteerd.

 

 

 Bestuur 2024

Prof.Mr.J.H.Hubben (Joep) President

 R. J.Advocaat (Rutger) Secretaris

 Drs.J.J.H.Lagro (Jasper) Thesaurier

 Mr.W.J.B.Berendsen (Willem) Commissaris Horeca

J.L.S.M.Pernet (Hans) Commissaris Evenementen

Ir.L.H.van Vals (Louis) Commissaris Gebouw

 

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de rubriek "Contact"

 

Ingang amicitia
Pand amicitia

Brouwerij ‘de Wereld’

In 1704 koopt François van Rotterdam, schepen van ’s-Hertogenbosch het pand. Aan de heer Van Rotterdam dankt het pand haar huidige naam. Naast zijn functie als schepen van de stad oefende hij het beroep van bierbrouwer uit en hield er een bierhuis op na. Als hij in 1724 het huis verkoopt wordt het omschreven als: huis, erf, brouwerij en bierhuis met brouwketel: Brouwerij ‘de Wereld’.

De Vereniging De Sociëteiten Amicitia & De Zwarte Arend wordt in 1969 eigenaar. En ook al is huize ‘de Wereld’ dan wel geen brouwerij meer, gedronken wordt er nog steeds.

Lees meer over de historie

Griekse mythologie

In het bovenlicht van ‘huize de Wereld’ is, in een lantaarn, een figuur afgebeeld met een hemellichaam op zijn schouders. Deze figuur stamt uit de Griekse Mythologie.

Het is Atlas, de man die volgens de oude Grieken, een hemellichaam torst. Slechts één keer werd Atlas voor korte tijd van deze zware taak ontlast. Dat was toen Herakles zijn ‘twaalf werken’ verrichtte. Eén daarvan was het halen van gouden appelen uit de tuin van de Hesperiden.

Atlas

Atlas wist de weg naar deze tuin te vinden en onderwijl nam Herakles het dragen van het hemellichaam even van hem over. Teruggekeerd weigerde Atlas het zware werk te hervatten. Herakles leek zich bij deze weigering neer te leggen en vroeg Atlas hem nog even te helpen sjouwen zodat hij een kussen in zijn nek zou kunnen leggen om het dragen te veraangenamen. Atlas voldeed aan dit verzoek waarna Herakles zich uit de voeten maakte.

Atlas
Erepenning

De Erepenning

Ter gelegenheid van het 225 jarig lustrum heeft onze Sociëteit de Koninklijke Erepenning ontvangen. De Erepenning werd op zaterdag 17 mei 2014 uitgereikt door burgemeester Rombouts van Den Bosch aan onze toenmalige President Toon Sanders. 

De uitreiking vond plaats in de Nederlands Hervormde Kerk aan het eind van het symposium over Europa, dat ter gelegenheid van het lustrum werd georganiseerd. 

Koninklijke erkenning

De President was buitengewoon vereerd met de uitreiking en sprak zijn dank uit aan burgemeester Rombouts. Hij zag in de uitreiking van de Erepenning een Koninklijke erkenning van de waarde van het cultureel erfgoed, dat Amicitia & De Zwarte Arend heet. Tevens benadrukte hij de plicht van de Sociëteitsgemeenschap om de waarde van dit erfgoed voor de komende generatie te beschermen.  

De ceremonie werd afgesloten met het spelen van het Wilhelmus door het Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch.