Societeit Amicitia de Zwarte Arend

Addendum 12) Introducees diners

 
Beleid met betrekking tot introducees;

In de Ledenraad van 29 november 2022 is gesproken over deelname aan het diner door niet leden. Dit heeft geresulteerd in twee aanvullende regels:


• De gast die geïnteresseerd blijkt in het lidmaatschap der sociëteit neemt niet deel aan het diner totdat de besluitvormingsprocedure over zijn lidmaatschap is afgerond.


• De gast die, met inachtneming van de daarvoor bestaande procedure, op uitnodiging van een lid een bezoek brengt aan de sociëteit mag bij die gelegenheid ook deelnemen aan het diner, ervan uitgaande dat de betreffende gast van die mogelijkheid tot dineren slechts sporadisch gebruik maakt, zulks ter beoordeling van de President.