Societeit Amicitia de Zwarte Arend

overige clubs

Bridge club

Op dinsdagen vanaf 19.30 uur.
Iedere 1e dinsdag van de maand een drive/competitie. 

Informatie bij de Heer G. Kemperman: 073 - 613 0240
 

Nieuw plan: 

Om het aantal leden in de toekomst uit te breiden, zal er een Bridgecursus voor starters worden georganiseerd. Op 12 opeenvolgende woensdagen, te beginnen op 17 September 2014. 

's Avonds van 19.30 tot 22.00 uur in de Sociëteit. 

In de herfstvakantie (22/10) geen cursus.  We gaan door tot 10 december. Reservedatum 17 december. 

  

Kosten: Euro 60 p.p. inclusief 1e boek van Berry Westra "Leer bridge" deel 1 

Minimaal aantal inschrijvingen 12, maximaal 20 

  

De cursus staat open voor leden van de Sociëteit en Damescomité 

  

Opgave  voor 8 September bij  Peter Kusters <pk01.[antispam].@home.nl> 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Naast de cursus voor startende bridgers, hebben de Bridgecommissarissen (Gerard Kemperman en Wil Maas) het format voor de bestaande bridge-avonden gewijzigd. Bij voldoende belangstelling zal er een Bridgecompetitie worden gespeeld op de 1ste en 3de Dinsdag van de maand. 

Inschrijving staat open voor paren, voortkomend uit leden van de Herensociëteit en/of 

de Dameskring. Deze opzet is bedoeld om het competitieve element weer terug te brengen op de wedstrijdavonden. 

De competitie zal worden gespeeld over 10 dinsdagen. Begin 2015 zal er opnieuw een competitie van 10 dinsdagavonden (1ste en 3de dinsdag van de maand) worden gestart. 

Deze nieuwe formule is gekozen om meer bridgers mee te laten doen aan een bridge-competitie op de Sociëteit. 

  

Daarnaast blijft de mogelijkheid voor het spelen van huiskamerbridge, in de kleine Oranjekamer op iedere Dinsdag (zoals gebruikelijk). 

  

Programma : 19.30 uur ontvangst met koffie 

20.00 uur start competitie (1ste en 3de dinsdag) en huiskamerbridge (alle Dinsdagen) 

  

  

Opgave voor de bridge-competitie, per paar :   GJ Kemperman <gjkemperman.[antispam].@zonnet.nl> 

Biljart

Golf

Schaken

Koken

CuliTour

Wijncursus

Filosofie

Kunstkring i.o.

Black Eagles & Friends

link naar kalender en aanmeld button